Średnia 43 pkt.

Aston Villa – Southmapton 3-4

This slideshow requires JavaScript.

Newcastle – Everton 2-1

This slideshow requires JavaScript.

United – Arsenal 0-1

This slideshow requires JavaScript.

Tottenham – Brighton 2-1

This slideshow requires JavaScript.