Sprawdź

DGW34, BGW35, DGW37 – strategie

Jebło. …